تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

به وب سایت منتظران یوسف زهرا (عج) خوش آمدید

بروز و افزایش اختلاف میان گروههای مختلف جوامع انسانی از مهمترین نشانه های نزدیک شدن ظهور امام مهدی(علیه السلام) است؛ اختلاف میان زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان، برادر و خواهر، دو دوست و دو هم مذهب، اختلاف بین مردم یک سرزمین و زمامدارانش، اختلاف میان زمامداران یک کشور و اختلاف بین ملّتها و دولتها و پیروان مذاهب گوناگون. 
اختلاف میان جهانیان، به ویژه مسلمانان
امام باقر(علیه السلام) فرمود:
قائم(علیه السلام) قیام نمی کند مگر هنگام...
اختلافی شدید میان مردم و پراکندگی در دین...(1).
نیز از آن بزرگوار روایت شده است:
... میان اهل مشرق و مغرب اختلاف می افتد
و بین اهل قبله (مسلمانان) نیز چنین می شود...(2).
1. الغیبة، ص 240، ب 13، ح 22.
2. الغیبة، ص 270، ب 14، ح 22.
اختلاف میان زمامداران بنی عبّاس
بروز اختلاف میان زمامداران بنی عبّاس و از نشانه های حتمی بودن آن، یکی از پیچیده ترین و مهمترین مباحث مرتبط با آخرالزمان و مهدوِیّت می باشد که تا کنون به صورت رازی سر به مهر باقیمانده است و نگارنده، با توجّه به آنکه ما اکنون در سالهای نزدیک به ظهور امام مهدی(علیه السلام) به سر می بریم و نگرانی و سرگردانی مؤمنان و منتظران ظهور رو به افزایش است، بر آن شد با استمداد از عنایات الهی و بهره گیری از روایات اسلامی از این راز بزرگ پرده بردارد. 
پس از به حکومت رسیدن بنی عبّاس در آخرالزمان و دوام حکومتشان در سالهای دراز، سرانجام بر سر تقسیم قدرت، در دو مرحله میانشان اختلاف می افتد. 
در مرحلۀ اوّل که چند سالی با ظهور امام مهدی(علیه السلام) فاصله دارد، بنی عبّاس سه گروه می شوند: بنی عبّاس، خودسران و بنی فاطمه. دو گروه قدرتمند بنی عبّاس و خودسران به تدریج گروه ضعیفتر (بنی فاطمه) را از عرصۀ قدرت خارج می سازند و نتیجۀ این اقدام، سست شدن پایه های نظام عبّاسی بر اثر کاهش حمایت دولتهای قدرتمند خارجی و نیروهای مردمی از ایشان است. 
در مرحلۀ دوم، دو گروه قدرتمند باقیمانده با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و این اختلاف در زمانی نزدیک به ظهور امام مهدی(علیه السلام) به اوج می رسد و بنی عبّاس و خودسران در برابر یکدیگر صف آرایی می نمایند و خونریزی زیادی میانشان رخ می دهد و مردم دچار ترس می شوند. در پیِ این اختلاف، سه پرچم (اصهب، ابقع و سفیانی) در سرزمین شام برافراشته می شود و کشور بنی عبّاس مورد تهاجم نظامی دولتهای شرقی و غربی قرار می گیرد، جنگ جهانی رخ می دهد، سفیانی، یمانی و خراسانی در ماه رجب قیام می کنند و دنباله داری در ماه رمضان آشکار می گردد و در نیمۀ این ماه، صدای شدید فروافتادن شهاب سنگی به گوش می رسد و در بیست و سوم رمضان، ندای آسمانی به گوش می رسد و دولت بنی عبّاس در محاصرۀ نیروهای خراسانی و سفیانی قرار می گیرد و نابود می شود. 
گفتنی است، نشانه های قیام امام مهدی(علیه السلام) برخی اختصاصی و حتمی اند و بعضی دیگر عمومی و غیر حتمی. اوّلین نشانۀ حتمی، بروز اختلاف دوم میان زمامداران بنی عبّاس در آخرالزمان است.
امام محمّد باقر(علیه السلام) می فرماید:
هر گاه بنی فلان در میانشان اختلاف افتاد، پس در آن هنگام، 
منتظر گشایش باشید و گشایش شما نیست مگر در اختلاف 
بنی فلان. پس هر گاه اختلاف پیدا کردند، منتظر صدای بلند 
در ماه رمضان باشید و خروج قائم. بی گمان خداوند آنچه را 
بخواهد انجام می دهد و هرگز قائم خروج نخواهد کرد 
و آنچه را دوست می دارید نخواهید دید، مگر آنکه بنی فلان 
میانشان اختلاف افتد. پس هر گاه آنچنان شد، مردم در ایشان 
طمع می ورزند و اختلاف کلمه می شود و سفیانی خروج می کند...(1).
نیز از آن بزرگوار روایت شده است:
ای جابر، به زمین بچسب و دست و پایی مجنبان تا نشانه هایی 
را که برایت یادآور می شوم ببینی، اگر به آنها رسیدی(2). 
نخستین آن نشانه ها اختلاف بنی عبّاس است...(3).
یعقوب بن سَرّاج می‏گوید: به ابو عبدالله(علیه‏السّلام) - امام صادق- گفتم: گشایش شیعیان شما چه زمانی خواهد بود؟ فرمود:
هنگامی که فرزندان عبّاس اختلاف پیدا کنند و حکومتشان سست گردد
و طمع ورزد در ایشان کسی که طمع نمی ورزید، عرب افسار خود را
بر کند(4)، هر چنگالداری چنگالش را بالا برد(5) و سفیانی آشکار شود
و یمانی روی آورد و حسنی حرکت کند، صاحب این امر، با میراث
رسول خدا(صلّی الله علیه وآله)، از مدینه به سوی مکّه می رود...(6).
نیز از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است:
و اختلاف بنی فلان از [نشانه های] حتمی است...(7).
امام علی(علیه السلام) در این باره چنین می فرماید: 
هر گاه پرچمهای سیاه را دیدید، به زمین بچسبید و دستها و پاهایتان
را تکان ندهید. سپس گروهی ضعیف که به آنان اهمّیّت داده نمی شود
و دلهایشان چون پاره های آهن است، آشکار خواهند شد. ایشان که 
به هیچ عهد و پیمانی وفا نمی کنند، به حق دعوت می کنند، در حالی که 
اهلش نیستند، نامهایشان کنیه ها و نسبتهایشان به آبادیهاست(8)، 
موهایشان مانند موهای زنان رهاست، دارای دولت اند تا آنکه میانشان
اختلاف افتد. سپس خداوند حق را به هر کس که بخواهد می دهد(9).
این حدیث به پرچمهای سیاه اوّل اشاره دارد و دارندگان آن، همان بنی عبّاسی اند که در آخر الزمان در مشرق زمین و در میان مردم غیر عرب ظاهر می شوند و به حکومت می رسند.
کعب الأحبار گفته است:
هر گاه خاندان عبّاس در میانشان اختلاف افتاد،
پس آن، نخستین سستی کارشان است(10).
محمّد بن حنفیّه گفته است: 
همواره پرچمهای سیاهی که از خراسان خارج می شوند، بر سر 
نیزه هایشان یاری است(11)، تا آنکه میانشان اختلاف افتد. پس هر گاه 
میانشان اختلاف افتاد، سه پرچم در شام برافراشته می شود(12).
امام باقر(علیه السلام) نیز فرموده است:
. . . دولت ایشان (بنی عبّاس) همواره برقرار است، تا آنکه
ستارۀ دنباله‏دار آشکار شود و با یکدیگر اختلاف پیدا کنند(13).
امام علی(علیه السلام) می فرماید:
به زودی شما را رهبرانی که بدترین رهبران اند،
سرپرستی می کنند. پس هر گاه به سه پرچم جدا شدند،
بدانید که این [مایۀ] نابودی ایشان است(14).
ابو اُمیّۀ کلبی گفته است: حدیث گفت ما را پیرمردی که [دوران] جاهلیّت را درک کرده بود و دو ابرویش بر دو چشمش افتاده بود. [او] گفت: 
صاحبان پرچمهای سیاه، همواره گردنهاشان کلفت است(15) تا آنکه 
میانشان اختلاف افتد و برخی از ایشان با بعضی [دیگر] مخالفت ورزند. 
پس به دسته تقسیم می شوند؛ گروهی به بنی فاطمه، 
عدّه ای به بنی عبّاس و دسته ای به خودشان فرا می خوانند...(16).
امام صادق(علیه‏السّلام) فرمود:
تباهی حکومت بنی فلان نخواهد بود، مگر آنکه دو شمشیر 
(دو گروه قدرتمند) بنی فلان درگیر شوند. پس هر گاه با یکدیگر 
درگیر شدند، تباهی حکومت ایشان در آن هنگام خواهد بود(17).
کعب الأحبار گفته است:
هر گاه دو مرد بلند مرتبه از بنی عبّاس بر کنار شوند، نخستین اختلاف 
میانشان می افتد. سپس در پیِ آن، اختلاف دیگری است که در آن،
نابودی خواهد بود و خروج سفیانی هنگام اختلاف دوم ایشان است(18).
امام محمّد باقر(علیه‏السّلام) فرمود:
به ناچار بنی فلان حکومت خواهند کرد. پس هر گاه حکومت کردند و سپس
اختلاف پیدا کردند، حکومتشان متفرّق و کارشان پراکنده می گردد، تا آنکه
خراسانی و سفیانی بر ایشان بشورند؛ این از مشرق و آن از مغرب...(19).
1. الغیبة، ص 266، ب 14، ذیل ح 13.
2. یعنی اگر به آن زمان رسیدی، آن نشانه ها را می بینی.
3. الغیبة، ص 289، ب 14، ح 67.
4. یعنی هر کاری که خواست، انجام دهد.
5. واژۀ «صیصیّة» ـ به کار رفته در متن عربی حدیث ـ معانی مختلفی دارد؛ از جمله: چنگال و ناخن پشت پای خروس، شاخ آهو و گاو، قلّاب بافندگی و برج و بارو. در اینجا کنایه از هر چیزی است که نشانۀ زورمندی و آلت دفاعی باشد. 
6. الغیبة، ص 278 ، ب 14، ح 42. 
7. بحار الأنوار، ج 52، ص 289، ب 26، ح 27.
8. یعنی این گروه عرب نیستند. زیرا عربها کنیه مانند ابوالفضل را نام اشخاص قرار نمی دهند و افراد را به جای آبادیها، به قبیله هاشان نسبت می دهند. 
9. الفتن، ص 136، جزء 3، ح 558.
10. الفتن، ص 141، جزء 3، ح 578.
11. یعنی بنی عبّاس در سایۀ سلاحهایشان نیرومندند. 
12. الفتن، ص 141، جزء 3، ح 577.
13. الفتن، ص 134، جزء 3، ح 552‏.
14. الفتن، ص 140، جزء 3، ح 575.
15. یعنی نیرومندند.
16. الفتن، ص 1- 140، جزء 3، ح 576.
17. بحار الأنوار، ج 52، ص 210، ب 25، ح 55.
18. الفتن، ص 142، جزء 3، ح 581.
19. الغیبة، ص 266، ب 14، ذیل ح 13.
اختلاف میان ایرانیان
شیخ مفید، از اخبار مرتبط با نشانه‏های پیش از قیام قائم(علیه‏السّلام)، چنین دریافته است:
... اختلاف دو گروه از عجم (ایرانیان) و خونریزیِ بسیار میان آنان...(1).
1. الإرشاد، ج 2، ص 369.
اختلاف میان زمامداران ایران و کشورهای عربی
امام علی(علیه السلام) می فرماید:
... سپس بین سران عرب و عجم، دشمنی و اختلاف رخ می‏دهد.
در نتیجه، همواره با یکدیگر در اختلاف‏اند تا آنکه کار به دست
مردی از فرزندان ابوسفیان بیفتد...(1).
خوانندگان گرامی آگاهند که در کنار روابط به ظاهر دوستانه میان زمامداران ایران و برخی کشورهای عربی، اختلافات ریشه داری از سالها پیش تا کنون میان سران عرب و عجم وجود دارد، و هر چه به زمان خروج سفیانی در شام نزدیکتر شویم، این اختلافات بیشتر می شوند.
1. منتخب کفایة ‏المهتدی ، ح 3.
اختلاف میان اهل شام
................................................................
اختلاف میان آل سعود
همان گونه که در مبحث «بحران در حکومت عربستان سعودی» توضیح داده ایم، در پیِ مرگ ملک عبدالله، بر سر تعیین جانشین وی، اختلاف شدیدی میان خاندان سعود روی می دهد، و در نتیجه، حکومتشان از هم می پاشد. 
پیامبر اسلام(صلّی الله علیه وآله) در این باره چنین می فرماید: 
هنگام مرگ خلیفه ای اختلافی خواهد بود...(1).
1. عقد الدرر، ص 103، ب 4، ف 2.
اختلاف میان ترک و روم
بر اساس روایات اسلامی، در سال پیش از قیام امام مهدی(علیه السلام)، پس از اتّحادی شوم میان امریکا (غرب) و روسیه (شرق) در تهاجم به ایران، میان آن دو اختلاف می افتد و جنگ جهانی رخ می دهد.
از حُذَیفَة بن یمان روایت شده است: 
پیامبر(صلّی الله علیه و آله) از فتنه ای (اختلافی) که میان مشرق و مغرب
خواهد بود، یاد کرد و فرمود: در حالی که آنان با یکدیگر اختلاف دارند، 
ناگهان سفیانی از درّۀ خشک بر آنان می شورد... 
تا آنکه در دمشق فرود می آید(1).
1. بحار الأنوار، ج 52، ص 186، ب 25، ذیل ح 11. 
اختلاف میان ارتش ناتو
همان گونه که در مبحث «اختلاف در ارتش ناتو» آورده ایم، امام علی(علیه السلام) از بروز اختلاف میان نیروهای نظامی غرب یا ارتش ناتو (NATO)، در آستانۀ قیام امام مهدی، خبر داده است:
... هنگامی که... میان سپاهیان روم اختلاف افتد 
و آنچه پنهان بوده آشکار شود...(1).
1. إلزام الناصب، ج ۲، ص 4- 183، خطبۀ بیان 2. 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 31 مرداد 1389 توسط محمد مالکی


گل نرگس
آخرین مطالب
نویسندگان
نظر سنجی
پیوند ها
آرشیو مطالب
آمار سایت