تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

به وب سایت منتظران یوسف زهرا (عج) خوش آمدید

در بیان اجمالی علامات ظهور و با عدم رعایت ترتیب بر گرقته از کتاب 
نوائب الدهور فی علائم الظهور


 
۱۰۱- ممنوع شدن رفتن به حج سه سال قبل از ظهور
102- ظاهر شدن سرخیئی در آسمان كه در آن عمودهایی باشد مانند نقره كه نور از آن بتابد
103- خروج شروسی یا ایثر و سنی از ارمنیه و آذربایجان و آمدن او در پشت ری نزدیك كوه سرخی كه متصل به كوه های طالقان است
104- جنگ شدید در میان اشروسنی و مروزی كه از سمت خراسان می آید
105- خروج مروزی به طرف بغداد و ماهان و واسط
106- ماندن مروزی مدت یك سال یا كمتر در واسط
107- رفتن مروزی به كوفه و از نجف تا كوفه و از آنجا تا حیره جنگ شدیدی در میانشان واقع شود
108- كشته شدن هفتاد هزار نفر كنار جسر بغداد كه آب دجله از خون سرخ و از گند اجساد متعفن شود
109- بلند شدن هفتاد پرچم از ممالك مختلفه و جنگ شدید
110- بلند شدن سه نداء در ماه رجب
111- ظاهر شدن بدن امیرالمومنین علیه السلام در مقابل چشمه آفتاب كه در یكی از نداها گفته شود هذا امیرالمومنین
112- وقوع جنگ های بسیار در روی زمین
113- گرفتن آفتاب از وقت طلوع كه تا دو ثلث از روز مدت گرفتن طول كشد
114- گرفتن ماه كه تا مدت بیست و سه ساعت گرفته باشد
115- فروگرفتن بلا و فتنه مصر را 
116- قطع شدن رود نیل
117- قیام زندیقی در قزوین كه همنام یكی از انبیاء باشد
118- خرج مصری و یمانی پیش از سفیانی و این یمانی غیر از یمانی است كه با سفیانی قیام می كند
119- خرج ملحمه
120- فتح قسطنطنیه
121- خراب شدن مدینه
122- خروج دجال
123- پیمان بستن عرب با روم
124- شكست دادن عرب ها رومیان را
125- شكست دادن رومیان عرب ها را 
126- كشته شدن مسلمانان به دست رومیان
127- وقوع فتنه ای كه نماند در عرب خانه ای مگر اینكه در آن داخل شود
128- فتح بیت المقدس
129- مصالحه عرب ها با رومیان
130- میراث را از وارث منع كنند
131- حمله آوردن ترك ها به دمشق
132- ظاهر شدن پادشاهان ستمكاری كه مردم را بكشند و بترسانند آنهائی را كه اطاعت ایشان كنند
133- نزول رومی ها در فلسطین
134- رئیس جمهور شدن عبدالرحمن نامی در مصر
135- خلیفه شدن عبدالله نامی از بنی عباس در دمشق
136- جنگ كردن عبدالله عباسی با رومیان و كشته شدن او
137- تلاقی لشكر رومی ها با عبدالله در قرقیسا و قتال عظیم در كنار نهر
138- قتل عام كردن رومی ها عرب را و اسیر كردن زنان و كودكان
139- خروج دابه الارض در مكه
140- درآمدن آفتاب از مغرب
141- نزول عیسی از آسمان
142- ظاهر شدن آتشی از ته عدن شاید آتش زدن چاه های نفت باشد
143- بیرون آمدن آتشی از حضرموت 
144- ظهور طیارات جنگی
145- خسف قریه خرشنا از قراء شام
146- سفیانی مسیحی می شود و با زنار و صلیب از روم می آید و در شام قیام می كند در حالتی كه متدین به هیچ دینی نیست
147- كشته شدن ابن الشیخ در وسط نجف
148- خراب كردن و سوراخ كردن كوچه های بن بست را در كوفه
149- تعطیلی مساجد تا چهل روز یا شب كشف هیكل
150- به جنبش آمدن پرچم ها در اطراف مسجد كوفه
151- سرلشكر سفیانی شدن خزیمه نامی كه چشم چپ او مالیده و در چشم راستش ناخنه غلیظی است
152- فرستادن سفیانی صد و سی هزار نفر به طرف كوفه در روحا و فاروق
153- كشته شدن هفتاد هزار نفر در كوفه كنار فرات كه تا سه روز آب خون و از گند اجساد كشته متعفن باشد
154- اسیر كردن هفتاد هزار دختر بكر كه از فرط عفت كف ها و مقنعه های ایشان دیده نمی شد
155- آمدن پرچم های شرقی به كوفه كه عده آنها تعلیمات جنگی و نظام ندیده اند و آن پرچم ها نه از پنبه است و نه از كتان و نه ابریشم و سر نیزه هایشان به مهر و خاتم سید اكبر خاتم الانبیاء یا علی مرتضی است
156- قیام خراسانی است از خراسان
157- قیام مردی از اهل بخران كه مسیحی بوده و مسلمان می شود به حمایت آل محمد علیهم السلام
158- مالك شدن كفار پنج نهر را دجله و فرات و جیحون و سیحون و رود نیل
159- ظاهر شدن دولت زنان و مردان
160- فرماندار شدن و ریاست كردن جوانان و كودكان
161- خراب شدن مسجد كوفه از عمران
162- پیمان بستن دولت های همجوار
163- آتش افتادن در حجاز
164- جاری شدن آب در نجف و آن در سال فتح واقع شود
165- ادامه جنگ از ماه صفر تا ماه صفر دیگر
166- وارد شدن بنی قنطور در شام و فتنه و فساد و خونریزی آنها
167- وقوع جنگ شدید غریب و عجیب در حلب
168- خراب كردن حصارها و فرودگاه ها و پایگاه های شام
169- داخل شدن لشكریان در بعلبك و امان خواستن ایشان
170- توجه بلاها به نواحی لبنان
171- توجه لشكرهای شیطان به شهرهای كنعان
172- هزیمت و فرار آنها با كشتی نجات از فرات
173- رفتن لشكریان به جزیره
174- ظهور شخص بی باكی با عده كمی در بصره و كشته شدن اوعدا و عربند
175- كشته شدن شخص ار غش و به جای او نشستن پسرش و به قدر یك ساعت طول نكشد كه پسرش كشته شود
176- كشته شدن مرد جلیلی به مجردی كه فرستاده های مغربی ها در مقابل او برسند
177- قحطی در مصر و كم شدن آب رود نیل و خشكیدن اشجاران
178- پیاده شدن لشكر مغربی ها با تشریفات در مصر
179- گرفتن مسیحی ها روی زمین را
180- صیحه زدن ناقوس در ممالك اسلامی
181- زیاد شدن مرض صرع و دیوانگی در اثر شدت فتنه و پریشانی
182- تكلم كردن شخص قلدر نفهم كه مانند گاومیش است در امور عامه مردم
183- افتادن آتش در نصیبین
184- بیعت گرفتن برای سعید سوسی در خوزستان
185- غلبه عرب بر بلاد ارمن و سقلاب 
186- ظهور شدت و سختی برای مردم در دولت سلطان و زنان
187- شوم و فجیع بودن روز بهلول
188- ریاست كردن مردمان پست بی اصل
189- ظهور قحطانی
190- ظهور سیدهاشمی كه پشت كوفه كشته شود
191- ظهور دیلم و تابع شدن ابر و گیلان او را و گرفتن ایشان تبریز و نصب كردن ایشان امیری را در تبریز
192- مضطرب شدن عراق
193- واقع شدن واقعه عجیبی در میان حلوان و همدان
194- واقع شدن جنگ شدید بین حلوان تا نهروان
195- زایل شدن ملك دیلم و از دست او بیرون رفتن
196- مالك شدن یك نفر اعرابی عجمی زبان بعد از دیلم و كشتن او صلحاء و شایستگان را
197- پیاده شدن لشكر در فارس و نصیبین
198- حمله كردن عرب بر عجم و روآوردن ایشان به اهواز
199- موت فقهاء پی در پی
200- ضایع كردن نمازها 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 31 مرداد 1389 توسط محمد مالکی


گل نرگس
آخرین مطالب
نویسندگان
نظر سنجی
پیوند ها
آرشیو مطالب
آمار سایت